top of page

Cel tworzenia sieci LSS

Głównym celem tworzenia lokalnych spółdzielni jest zdobywanie praktyki i doświadczenia przez studenta w zakresie prowadznia mikro przedsiębiorstwa. Będzie to naturalne środowisko działań dla kandydatów, którzy w oparciu o prawnie zarejestrowany podmiot, będą mogli leganie prowadzić działania biznesowe. 

Spółdzielnia socjalna na terenie powiatu powołana zostanie przez dwie organizacje pozarządowe. Kandydaci nie powołują spółdzielni. Mogą być jedynie (po zakończeniu szkolenia głównego) etatowymi pracownikami spółdzielni ( w jednej osobie: prezes Zarządu, księgowy pełniący zadania szefa Zespołu Monitoringu księgowego. Dodatkowo może pełnić także zadania dyrektora placówki kształcenia ustawicznego, członek zespołu działu analiz i usług zewnętrznych w tym bankowych i inwestycyjnych ).
Prezesem jednoosobowego Zarządu Spółdzielni Socjalnej może zostać osoba, która:
a)  nie miała konfliktu z prawem,
b)  ma wykształcenie co najmniej średnie (z maturą),
c)  deklaruje uzyskanie statusu studenta polskiej uczelni wyższej,
d)  deklaruje złożenie przysięgi wojskowej wraz z zaliczeniem specjalistycznego szkolenia właściwego dla
    żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (przewodniczący – grenadier Klubu Obrony lokalnej).
Dodatkowe punkty uzyska osoba zainteresowana uzyskaniem mieszkania z programu „Nasze Domy”.

 

W praktyce praca w spółce lub w spółdzielni będzie związana z zawodami: pośredników kredytowych, konsultantów przygotowania inwestycji, księgowych pełniących zadania w Zespole Monitoringu Księgowego. Jedna osoba z terenu powiatu będzie mogła pełnić zadania dyrektora placówki kształcenia ustawicznego. Dla wszystkich studentów zainteresowanych projektem ABS będą udostępnione bardzo dobrze płatne stanowiska w dziale analiz i usług zewnętrznych. Dotyczy to szczególnie kwestii bankowych i przygotowania do prowadzenia inwestycyjni. Spodziewamy się, że po rozpoczęciu funkcjonowania tego przedsiębiorstwa student otrzyma zatrudnienie w takowej firmie przez niego wcześniej świetnie przygotowanej. Dla wybitnych jest możliwość łączenia funkcji (wariant zalecany) przykład: prezes i dyrektor jednostki szkoleniowej oraz pełniący zadania „księgowego” spółdzielni - w jednej osobie.

bottom of page