top of page

Cel działania kandydata 

(preselekcja, szkolenie główne)

Praca w sieci LPIH ( „Gminne Strefy Rozwoju” ) jest jedynie dla bardzo wąskiej grupy osób. Zintegrowana baza zleceń dla spółdzielni socjalnych może zapewnić wysoką pozycję społeczną i satysfakcję finansową. Zadania społeczne stanowią istotną medialnie, P.R. – zadaniami menedżera. Sprawność fizyczna będzie bardzo często sprawdzana według tabel – standardów dla żołnierzy , funkcjonariuszy resortów siłowych. Warunkiem uzyskania promesy kontraktu i skierowania na szkolenie „Partner Mikrobiznesu” jest deklaracja złożenia PRZYSIĘGI WOJSKOWEJ. Pliki znajdujące się w tej zakładce pozwolą Tobie zrozumieć sens społeczny i zawodowy (w tym finansowy) udziału w projekcie Akceleratory Biznesu Studentów. W informacji z opisem do rekrutacji kandydatów na menedżerów LPIH podaliśmy, że wyjściowym warunkiem przystąpienia do szkolenia preselekcyjnego jest podpisanie (tylko cyfrowo) treści tzw. KONTRAKTU SOCJALNO EDUKACYJNEGO. Uzyskanie punktów „miękkich” może przesądzić o przejściu wstępnego etapu kwalifikacji – rekrutacji kandydatów. Bez względu czy w dniu rejestracji na (elektronicznym) formularzu kandydat ma 19 czy ma 55 lat, aby „załapać” się do pracy zobowiązany będzie spełnić istotne dla nas wymogi. Kontrakt menedżerski nie jest jedynie zatrudnieniem sie dla samego zatrudnienia i bycie pracownikiem.
Zatrudnienie nastąpić może jedynie , gdy kandydat planuje docelowo uzyskać status studenta. Sam projekt jest projektem aktywizacji zawodowej osób (bez względu na wiek) zawodowej, aktywizacji społecznej, projektem edukacji finansów mikro oraz małej firmy. Członkowie Zespołu Rekrutacji przy Sztabie Biura inicjatywy programowej Gminne Strefy Rozwoju w Warszawie mają zadanie doboru kandydatów z pośród osób zainteresowanych rozpoczęciem w tym roku studiów oraz (warunkowo) osób już studiujących.
Bardzo ważna uwaga - nie uzyska statusu uczestnika projektu osoba, która nie posiada źródeł dochodu w dniu wysłania  formularza (elektronicznego) kandydata na uczestnika ABK a kandydata na pracownika LPIH w gminie.  Złożenie przez kandydata prośby o nadanie statusu uczestnika projektu Akceleratory Biznesu Studentów to krok pierwszy dla uzyskania w przyszłości zatrudnienia jako kierownik LPIH. Jak napisaliśmy- W PRZYSZŁOŚCI. Do tego czasu kursant z czegoś musi żyć. Za same chęci poznawania tajników przyszłego zawodu nikt nie będzie płacić kandydatowi. Nie ma odstępstw od tej zasady. Rekrutacja menedżerów Lokalnych Punktów Informacji Handlowej Oferta pracy dla osób w wieku od 19 do 60 roku życia. Informacja uzupełniająca dla osób, które podejmą od października 2021 roku studia na dowolnie wybranej przez siebie uczelni wyższej. Odbiorcą informacji poniżej jest kandydat na menedżera – kierownika lokalnego punktu informacji handlowej możliwego do powołania na terenie gminy – miejsca zamieszkania menedżera placówki LPIH. Docelowo (wariant rekomendowany) student – kandydat na menedżera LPIH powinien pełnić zadania kierownika lokalnej placówki (wstępnie tylko wirtualnej) z sieci Akademickich Biur Karier tworzonych w ramach programu Gminne Strefy Rozwoju (GSR).

 

bottom of page