Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w procesie rekrutacji proszone są o wypełnienie formularza oraz załączenie CV w formacie PDF. Aplikacje przesłane inną drogą (nie poprzez formularz) nie zostaną rozpatrzone.

arrow&v
arrow&v
arrow&v
Prześlij CV
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Socjalną "Edukator" w związku z realizacją projektu "Gminne Strefy Rozwoju". Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych określanych jako szczególnie chronione i wszelkich innych informacji przekazywanych przeze mnie w celu rekrutacji oraz dokumentacji przebiegu studiów. Dlatego wiem o celu zbierania tych danych, prawie dostępu do nich oraz możliwości ich całkowitego usunięcia lub korekty (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. Zm.).

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.