Gminne Strefy Rozwoju

Gminne Strefy Rozwoju (w skrócie GSR) są  wydzielonym obszarem  na terytorium gminy tworząc logiczną zintegrowaną funkcjonalnie, ekonomicznie WYDZIELONY obszar terenu gminy. Umowny obszar GSR jest strefą  rozwoju realizowanego z elementami ekonomii społecznej z bezwzględnym stosowaniem, egzekwowaniem klauzul społecznych. Są pozytywnym odzewem społecznym na inicjatywę rządu, który chce jeszcze bardziej wesprzeć działalność inwestorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gminne Strefy Rozwoju wpisują się w działania Rządu dla zapewnienia sukcesu Polski jako Polskiej Strefy Inwestycji . Tym sposobem inwestorzy mogą zostać  zachęceni do większej aktywności na terenie Gminnych Stref Rozwoju (GSR).
Dla uzyskania celu stawianego przed inicjatywą  programową pod nazwą; Gminne Strefy Rozwoju - bez względu na administracyjny rodzaj gminy, liczebność mieszkańców lokalna GSR będzie mogła składać się z czterech stałych komponentów tworzących gminną strefę rozwoju gospodarczego i promocji nauki:

  1. obszar zabudowy w ramach programu Nasze Domy( budownictwo jedno oraz wielorodzinne,

  2. pas terenów zielonych rozumianych jako miejsca prowadzenia aktywnego sportowo, rekreacyjnie życia, w tym odpoczynku mieszkańców,

  3. obszar lądowiska zintegrowanego z  heliportem oraz zabudowa techniczną, administracyjną obsługi lądowiska. Na terenach gmin miejsko wiejskich oraz większości gmin wiejskich  będą funkcjonowały jedynie heliporty oraz  mikro – lądowiska do obsługi gyrocopterów i innych wiatrakowców,

  4. strefa zabudowy przemysłowej (inwestycji bezpośrednich) lokowanych w Polsce w efekcie organizacji  sieci lądowisk w tym  heliportów z pełnym zapleczem technicznym i obsługi kadrowej pojazdów latających, które będą korzystały z wybudowanej infrastruktury dla obsługi pojazdów latających         ( właścicieli, zarządców inwestycji ulokowanych w gminie)

  5. wielkość  strefy rozwoju (poszczególnych komponentów ) będzie zależna od rodzaju gminny w rozumieniu  podziału administracyjnego Polski oraz innych czynników decydujących o lokalizacji inwestycji na terenie GSR.

7.jpg
lpih 3.jpg
lpih 2.jpg