London City

Inicjatywa

Nasz projekt realizowany jest przez Społeczny Komitet Organizacyjny Inicjatywy Programowej "Gminne Strefy Rozwoju", którego celem jest rozwój gospodarczy i społeczny lokalnych gmin na terenie Polski. Nasza nadrzędna misja to przede wszystkim stymulowanie przedsiębiorczości i rozwoju poprzez inwestycję w kapitał ludzki oraz infrastrukturę na terenach gmin. Idea, która stanowi nasz kluczowy priorytet, to budowanie ogólnego dobrobytu Polski poprzez szeroko rozumianą pracę u podstaw na terenach gmin Rzeczypospolitej.

Cliff piesze

Cele i zadania

Jednym z głównych celów powołania i działania naszej organizacji jest aktywizacja różnych grup społecznych poprzez edukację oraz możliwość oferowania pracy, która będzie miejscem zdobywania cennego doświadczenia i praktyki. Z kolei dla przedsiębiorstw, które skorzystają z naszych funduszy, pragniemy stać się solidnym partnerem na ścieżce rozwoju ich biznesu, przyczyniając się przy tym do zwiększenia zamożności i dobrobytu wśród lokalnych społeczności.

Inicjatywa

Zdjęcie lotnicze z miasta

Infrastruktura

W ramach tworzenia Gminnych Stref Rozwoju planujemy budowę własnej infrastruktury w postaci budynków, które będą miejscem wykonywania działalności gospodarczej przez lokalnych managerów. Oprócz zadań związanym z działalnością operacyjną, infrastruktra ta będzie również pełnić funkcją socjalną dla pracowników GSR (manager dostanie do dyspozycji nowo wybudowany dom o powierzchni 90 m², w którym będzie mógł zamieszkać). Wielkość i rodzaj infrastruktury będzie zależny od potrzeb danej Strefy Rozwoju oraz decyzji lokalnych administracji samorządowych. Poniżej znajdują się projekty, które będą realizowane na terenach GSR.