top of page

Harmonogram działania

Krok po kroku w projekcie „Akceleratory Biznesu Studentów”
Harmonogram działań w drodze do kontraktu menedżerskiego LPIH

 

Schemat do opisu procesu uzyskania menedżera LPIH jako statusu studenta partnerskiej uczelni wyższej oraz zapewnienia studentowi refundacji kosztów studiów.
Etap I.
Zapoznanie się z informacją o projekcie Akceleratory Biznesu Studentów www.lpihlss.pl

 • Zapoznanie się z programem szkolenia preselekcyjnego,

 • Zapoznanie się z programem szkolenia „Partner Mikro-biznesu” kwiecień / wrzesień 2021 r.,

 • Zapoznanie się opisem zadań menedżera w ramach inicjatywy programowej „Gminne Strefy Rozwoju”,

 • Zapoznanie się z opisem do programu „Nasze Domy”,

 • Zapoznanie się z opisem projektu „Akceleratory Biznesu Studentów”,

 • Pakiet dokumentów do powołania spółdzielni socjalnej (student wolontariuszem prezesem spółdzielni),

 • Zapoznanie się z treścią kontraktu socjalno – edukacyjnego,

 • Treść wniosku o nadanie statusu uczestnika projektu: Akceleratory Biznesu Studentów,

 • Zapoznanie się z częścią główną kontraktu menedżerskiego LPIH.

Etap II.
Uzyskanie podpisu elektronicznego SignHero | eSignatures SignHero | Podpis elektroniczny
Podpis należy samodzielnie uzyskać (bezpłatnie) na SignHero | Podpis elektroniczny . Większość (poza KRS) dokumentów w projekcie będzie podpisana jedynie elektronicznie.

 

Etap III.
Status uczestnika Akceleratory Biznesu Studentów – działania wstępne

 • Wypełnić i wysłać Formularz zgłoszenia udziału w projekcie (www.lpihlss.pl )

 • Podpisanie elektronicznie i przesłanie kontraktu socjalno edukacyjnego na email: kse@lpihlss.pl,

 • Złożenie wniosku o nadanie statusu członka stowarzyszonego organizacji studentów,

 • Wypełnienie (wstępnie) , podpisanie elektronicznie oraz wysłanie (na podany email) dokumentów: powołanie spółdzielni socjalnej: startkrs@lpihlss.pl,

 • Wypełnienie i podpisanie (podpisem elektronicznym) oświadczenia o gotowości objęcia funkcji prezesa zarządu spółdzielni możliwej do powołania przez Organizatorów projektu ABS. startkrs@lpihlss.pl.

 

Etap IV.
Uzyskanie status uczestnika Akceleratory Biznesu Studentów:

 • Uzyskanie potwierdzenia nadania statusu uczestnika projektu Akceleratory Biznesu Studentów,

 • Uzyskanie potwierdzenia możliwości powierzenia funkcji prezesa zarządu spółdzielni socjalnej,

 • Podpisanie deklaracji złożenia PRZYSIEGI WOJSKOWEJ,

 • Udział (grupy po minimum 100 osób) w telekonferencji rekrutacyjnej z udziałem Pracodawcy.

Etap V.
Rozmowa telekonferencyjna (po nadaniu statusu uczestnika)

 • Udział w telekonferencji z udziałem pracodawcy i funkcyjnymi biura rekrutacji LPIH oraz projektu ABS. Przekazane zostaną informacje w temacie zadań menedżera LPIH, programu szkolenia preselekcyjnego.

Bez zaliczenia tego zadania nie uzyska się promesy kontraktu menedżerskiego !!!

 

Etap VI.
Szkolenie wstępne – preselekcyjne wszystkich kandydatów na kierowników LPIH
Kontrakt menedżerski otrzymać można po zaliczeniu szkolenie preselekcyjne trwającego do końca marca 2021 roku.

Po zaliczeniu szkolenia preselekcyjnego na wniosek kandydata ewentualne wydanie promesy zatrudnienia jako prezesa jednoosobowego zarządu nowej spółdzielni socjalnej z funkcją menedżera LPIH. Kandydaci, którzy nie zaliczą szkolenia preselekcyjnego mogą także przystąpić do szkolenia „Partner Mikrobiznesu” (po 2 kwietnia 2021 roku) . Pozwoli to przekazać kandydatowi warunkową promesę menedżerskiego kontraktu LPIH.

 

Etap VII.
Podpisanie kontraktu menedżerskiego – kierownik lokalnej placówki LPIH – wrzesień 2021 roku.

 

Uwaga organizacyjna:

Menedżerowie LPIH poprzez współpracę z naszą organizajcją, staną się osobami o dużym społecznym i ekonomicznym znaczeniu w ujęciu lokalnym. Będąc ambasadorem polskiej racji stanu na arenie międzynarodowej i działając dla dobra polskich obywateli oraz całej Rzeczypospolitej Polskiej, będą świadczyć usługi z zakresie przygotowania i obsługi inwestycji zagranicznych.

 

Po zaliczeniu szkolenia „Partner Mikrobiznesu” (6 miesięcy) pracodawca może z kandydatem podpisać kontrakt menedżerski. Należy podkreślić, że zadania przypisane menedżerowi LPIH dość samodzielnie kandydat będzie wykonywać już od dnia uzyskania statusu uczestnika szkolenia „Partner Mikrobiznesu”
 

bottom of page