top of page

Informacje dla kursantów

Kontrakt menedżerski kierownika lokalnego punktu informacji handlowej może otrzymać jedynie uczestnik projektu „Akceleratory Biznesu Studentów” (w dalszej części tekstu poniżej projekt w skrócie określany jako ABS). Zatrudnienie otrzymać mogą osoby w wieku od 19 do 60 roku życia zainteresowane rozpoczęciem (od października 2021 roku następnie kontynuacją studiów na polskiej uczelni wyższej. Koszty studiów mogą być w pełni refundowane – stypendium spółdzielcze. Dystrybutorem wsparcia jest zespól Biura projektu ABS przy Sztabie inicjatywy programowej „Gminne Strefy Rozwoju” z siedzibą w Warszawie. Udział w szkoleniu pozwoli generować środki finansowe na czesne, stypendium i inne. Procedura uzyskania statusu uczestnika projektu „Akceleratory Biznesu Studentów podana jest poniżej.
 

Zapraszamy do współpracy
Marian Jacek Dębski
Kierownik Zespołu Zespół Rekrutacji (menedżerów Lokalnych Punktów Informacji Handlowej (LPIH)
przy ul. Ludwika Rydygiera 8 budynek 35, 01-793 Warszawa

Zespół Meeting

Harmonogram

działania

Zadania księgowe

Cel działania

kandydata

Pliki i pakiety

Studiujesz

i pracujesz

Projektanci graficzni

Szkolenie wstępne

i preselekcja

Zadania księgowe

Zadania

kandydata

wykład

Profil 

kandydata LPIH

bottom of page