Uśmiechnięty nauczyciel

Zakres

obowiązków

Pełniąc funkcję managera Gminnej Strefy Rozowju będziesz odpowiedzialny za wiele ciekawych projektów, których głównym celem będzie rozwój Twojej gminy i okolic. W ramach współpracy
z nami do Twoich zadań będzie należało między innymi:

 • prowadzenie lokalnego Akademickiego Biura Karier,

 • zarządzanie Lokalnym Punktem Informacji Handlowej, w ramach którego prowadzone będą różnego typu działania biznesowe,

 • analiza i nadzór wniosków o finansowanie inwestycji na terenie Strefy,

 • dbanie o rozwój lokalnych inicjatyw biznesowych poprzez kontakt z inwestorami,

 • opieka i nadzór nad prowadzonymi inwestycjami na terenie Strefy,

 • współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi.

dolarów

Nasza

propozycja

Z naszej strony oferujemy:

 • pracę pełną wyzwań,

 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia,

 • darmową edukację zdalną na wybranych  polskich uczelniach,

 • podstawowe wynagrodzenie 5600 zł brutto plus dodatkowo wysokie premie,

 • firmowy telefon i laptop,

 • firmowe, nowe auto (VW Caddy lub Toyota Proace City lub VW Touran),

 • docelowo możliwość zamieszkania w nowym, wybudowanym przez nas domu o powierzchni 90 m², który będzie jednym
  z elementów naszej własnej infrastruktury na terenie gminy. 

Mężczyzna w garniturze

Wymagania

Aby móc wziął udział w procesie rekrutacji na managera GSR, musisz spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wykształcenie średnie ze zdaną maturą, 

 • być w wieku od 19 do 55 lat,

 • posługiwać się  językiem angielskim co najmniej na poziomie dobrym,

 • posiadać status studenta lub zadeklarować chęć rozpoczęcia studiów od października 2021 (studia muszą odbywać się w trybie zdalnym lub zaocznym, manager może studiować na dowolnej uczelni wybranej przez siebie lub skorzystać z uczelni
  i kierunku rekomendowanego przez nas - mile widziane kierunki o takich profilach jak: finanse, zarządzanie, marketing, bankowość, ubezpieczenia, rachunkowość, budownictwo i 
  architektura),

 • cechować się sprawnością fizyczną i zdrowym stylem życia,

 • posiadać zamiłowanie do przedsiębiorczości i biznesu,

 • cechować się osobowością przywódcy,

 • przejść pozytywnie szkolenie preselekcyjne organizowane przez Komitet oraz wykazać się inicjatywą i przedsiębiorczością
  w czasie kolejnego etapu tj. kontraktu edukacyjno-socjalnego.

Zegar Gears

Czas trwania kontraktu

Umowa podpisywana jest na czas określony, który wynosi 5 lat. Jeżeli obydwie strony będą zainteresowane przedłużeniem współpracy w związku z udaną kooperacją, istnieje możliwość podpisania nowego kontraktu na kolejny okres 5 lat. 

Biuro Magazynu Online

Etapy rekrutacji

Proces rekrutacji na managera GSR rozłożony jest na trzy etapy:

 1. Wstępna rekrutacja na podstawie przesłanego zgłoszenia poprzez formularz wraz z CV.

 2. Szkolenie preselekcyjne - proces przygotowawczy, którego celem jest wdrożenie kandydatów na stanowisko managera Gminej Strefy Rozowju. Szkolenie to jest całkowicie darmowe
  i odbywać się będzie zdalnie poprzez spotkania online, które zostaną zrealizowane w ciągu jednego miesiąca (kilka spotkań
  2-3 godzinnych). Należy podkreślić, iż udział w szkoleniu preselekcyjnym nie gwarantuje przejścia do kolejnego etapu edukacji i współpracy. 

 3. Kontrakt socjalno-edukacyjny - etap, w którym kandydaci na managerów przechodzą praktyczne szkolenie z zakresu finansów i przedsiębiorczości, a zarazem wykonują już pierwsze, proste zadania w ramach działań dla spółdzielni. Okres ten może trwać maksymalnie do 6 miesięcy - kandydat na managera będzie na tym etapie otrzymywał środki z urzędu pracy.

 4. Kontrakt managerski - zakończenie rekrutacji i podpisanie umowy/kontraktu na stanowisko managera Gminnej Strefy Rozwoju.

Księgi rachunkowe

Forma prawna działalności

Każde działanie Gminnej Strefy Rozwoju będzie oparte o zarejestrowaną spółdzielnię socjalną, w której manager będzie pełnił funkcję zarządu, posiadając tym samym umowę zatrudnienia w tejże spółdzielni. Spółdzielnia socjalna jako podmiot, będzie formą prawną prowadzonej działalności gospodarczej, w której zakres wejdą wszelkie działania na terenie gminy oraz całej Unii Europejskiej.