top of page

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnia w każdy dostępny jej sposób popiera upowszechnianie wiedzy o ekonomii społecznej oraz zasadach i metodach spółdzielczych, w szczególności aktywnie współpracuje we wszystkich dziedzinach z podobnymi organizacjami na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Spółdzielnia może przystępować do spółek cywilnych i prawa handlowego, a także innych organizacji gospodarczych i społecznych, a w szczególności do spółdzielczych związków rewizyjnych i gospodarczych. Dla wykonywania swoich zadań Spółdzielnia zawiera umowy i dokonuje innych czynności prawnych.

Zespół Meeting

Cel tworzenia

sieci LSS

Zadania księgowe

Zadania 

finansowe LSS

Pliki i pakiety

Pliki 

do pobrania

Projektanci graficzni

Jak powołać

spółdzielnię

bottom of page