top of page

Telekonferencja

Spotkania rekrutacyjne telekonferencyjne to także forma  spotkań szkoleniowych. Nie zaplanowaliśmy spotkań bezpośrednich przed zakończeniem szkolenia preselekcyjnego. Spotkanie bezpośrednie zaplanowaliśmy dopiero na II kwartał 2021 roku i tylko z osobami, które rokują nadzieję zaliczenia szkolenia zasadniczego czyli „Partner Mikrobiznesu”. Spotkania telekonferencyjne będą prowadzone na oprogramowaniu powszechnie stosowanym w webinariach i tym podobnych spotkaniach. Każdy, kandydat, który wykonał część formalną (dokumenty ) pakietu zadań otrzyma powiadomienie na email i na telefon (SMS) o terminie spotkania. Przystępując do szkolenia preselekcyjnego kandydat niczym nie ryzykuje. Jego dane osobowe nie są przekazywane „komuś”.

Materiał szkoleniowy otrzyma każdy kandydat w identycznym pakiecie.  Tak więc organizowanie zjazdów, a tym bardziej organizowanie tradycyjnych giełd pracy według „szablonów myślowych” pracowników Urzędów Pracy jest marnowanie czasu  kandydatów i czasu osób występujących w imieniu Komitetu oraz zarządu Spółdzielni – wytypowanej do przeprowadzenia rekrutacji. Podobnie uważają nasi zagraniczni partnerzy z sektora finansów, bankowości, inwestycji. generalnie rozmowy indywidualne w naszym przypadku są pozbawione organizacyjnego sensu. Są totalnie bezcelowe, pozbawione realnych szans na ich pozytywne przeprowadzenie. Telekonferencja rekrutacyjna, telekonferencja jako spotkania szkoleniowe preselekcyjne, szkolenie „Partner Mikrobiznesu” to nasz sposób na kontakty i efektywna pracę.

Zespół Meeting

Zespół

rekrutacji

Zadania księgowe

Zadania dydaktyczne
i biznesowe

Pliki i pakiety

Pliki 

do pobrania

bottom of page